2012/04/26

libSVMWrapper now on SourceForge.net


EN:

I decided to put project LibSVMWrapper on sourceforge. This way after a few months of problems with broken server and not having a lot of time to fix it, project came back to the internet. You may find it on http://sourceforge.net/projects/libsvmwrapper

It is the last version (3.1.5) that I was able to recover thanks to Ori Cohen. I hope that it works and that it won't make any trouble for persons, who would like to use it.

In the upcoming weeks I plan to update libsvm.dll to version 3.12 and put in place some additional features making choosing learning process parameters better, what was suggested by Ori Cohen.

PL:

Zdecydowałem się umieścić projekt libSVMWrapper na sourceforge'u. Tym samym po kilku miesiącach borykania się z padniętym serwerem oraz notorycznym brakiem czasu, aby go naprawić, projekt wrócił do sieci. Znajduje się teraz pod adresem http://sourceforge.net/projects/libsvmwrapper

Udostępniona wersja (3.1.5) jest ostatnią, jaką udało mi się odnaleźć dzięki Ori Cohen'owi. Mam nadzieję, że działa ;D i, że nie będzie sprawiać problemów osobom, które chciałyby z niej skorzystać.

W najbliższym czasie planuję wykonać update libsvm.dll do wersji 3.12 oraz wprowadzić kilka drobnych dodatków umożliwiających lepszy dobór parametrów uczenia zasugerowanych przez Ori Cohen.


Rafał Prasał